Menu
Strategie en besturing

Strategie en besturing

In deze tijden is strategievorming veel meer continu navigeren. Een doorlopend proces van koers zoeken en koers uitzetten. Een koers die resultaten oplevert en waarbij ondernemend leiderschap de sleutel is. Met als doel een levensvatbare en gedragen strategie waarmee uw organisatie verder kan.

En maatschappelijke organisaties staan daarbij voor de uitdaging drie aandachtsvelden met elkaar in balans te brengen. Ze hebben een kernfunctie waarmee ze ‘public value’ willen creëren: maatschappelijke meerwaarde in termen van gewenste ‘outcome’. Die kernfunctie verrichten zie in een ‘authorizing environment’ die daar formeel invloed op heeft of waar invloed aan wordt toegekend. En als derde de operationele kwaliteit: hoe goed worden de middelen van de organisatie ingezet, en hoe effectief en efficiënt is de organisatie.

Strategieontwikkeling 14 publicaties

Strategieën moeten periodiek worden herijkt. De toekomstige opgaven en een scherp beeld van de huidige situatie vormen de basis daarvoor. Wij geloven dat strategieën het beste tot…

Lees meer
Fusie, samenwerking, allianties 8 publicaties

Samenwerken tussen organisaties is vrijwel overal een noodzaak. Soms is de meest vergaande vorm, namelijk fusie, het beste. Vaak is samenwerking een reëel alternatief. Maar duurzame…

Lees meer
Besturing, governance 28 publicaties

Besturing wordt vaak uitgedrukt in een structuur, maar is zoveel meer. Vanuit welke filosofie wordt de organisatie bestuurd? Welke rol hebben medewerkers, managers en klanten in het besturen…

Lees meer