Menu
Publicaties
Door Dick van Ginkel

Een nieuwe maatschappelijke ambitie

Mark Moore, Harvard Bestuurders van maatschappelijke organisaties staan voor de uitdaging drie aandachtsvelden met elkaar in balans te brengen (Prof. Mark Moore). Ze hebben een kerntaak, zoals bijvoorbeeld woningcorporaties volkshuisvestelijke opgaven en (sociale) huisvestingsproblemen aanpakken. Daarin proberen ze ‘public value’ te creëren: maatschappelijke meerwaarde in termen van gewenste ‘outcome’, of anders gezegd, waar vraagstukken van vandaag en morgen vertaald worden in maatschappelijk ewenste doelen. Die kerntaak verrichten zie in een ‘authorizing environment’ die daar formeel invloed op heeft of op initiatief (en passend bij de gekozen maatschappelijke meerwaarde) (informeel) invloed op mag uitoefenen c.q. wordt toegekend.

En het derde aspect is de operationele kwaliteit. Hoe goed worden de middelen van de organisatie ingezet, en hoe effectief en efficiënt is de organisatie.

Met dit - in aanleg eenvoudig - model staan wij maatschappelijke organisaties bij in het onderzoeken van hun maatschappelijke opgaven en ambities en formuleren van nieuwe bij de toekomst passende maatschappelijke opgaven