Menu
Publicaties
Deel deze pagina

Vormgeven en invullen van topstructuren

De inrichting van de raad van bestuur en - daarmee samenhangend - de hoofdstructuur en het besturings- en managementconcept van de gehele organisatie behoren tot de belangrijkste vraagstukken in de top. 
Bij het bepalen van de topstructuur moet rekening worden gehouden met de strategie van de organisatie, de ‘agenda’ in de komende jaren, de inrichting van aanpalende niveaus en de bestaande personele invulling.

Het besluit over de inrichting van de raad van bestuur kan vaak niet eenduidig op puur rationele gronden worden genomen. Deels liggen er visies aan ten grondslag over wat wel en niet goed werkt en deels persoonlijke voorkeuren, soms gekleurd door ervaringen in het verleden.

Consort reikt niet ‘het enige antwoord’ aan, maar draagt als adviseur en gesprekspartner bij aan objectivering van het oordeels- en besluitvormingsproces en het tot zijn recht komen van de inbreng van alle betrokkenen.

Reacties