Menu
Publicaties
Door Jan Streefkerk

Zorgvuldige benoeming van Burgemeesters en Griffiers

Consort heeft vele jaren ervaring met begeleiden van Vertrouwenscommissie bij selectie van burgemeesters: van profiel tot en met “100dagen”-gesprek. Wij hebben aan de basis gestaan van het (BZK) systeem van bestuurscompetenties. Inmiddels heeft Consort in ruim 150 gemeenten (en provincies) begeleid bij het werk van de vertrouwenscommissie. Onze ervaringen zetten wij ook regelmatig in bij de werving en begeleiding van griffiers, een functie waarvan het belang voor een goed functionerende raad steeds duidelijker is geworden.