Menu
Thema's
Goed bestuur en Governance

Goed bestuur en Governance

Toezicht houden in de publieke en semipublieke sector is een complexe zaak geworden. Vrijwel alle maatschappelijke sectoren (onderwijs, woningcorporaties, zorg) hebben de laatste jaren een slecht publiek en politiek imago gekregen, vooral door een aantal incidenten. De overheid en de politiek zijn zeer kritisch geworden en al snel wordt gekeken naar het interne toezicht.

De algemene opinie is daarbij dat het interne toezicht heeft zitten slapen en dat de kwaliteit van het interne toezicht van slechte kwaliteit is. Deze opinie is erg begrijpelijk, maar als wordt ingezoomd op de individuele organisaties dan is het beeld toch significant anders.

Consort staat maatschappelijke organisaties bij in het vormgeven en professionaliseren van de governance, mede vanuit eigen toezichthoudende ervaring.

Publicaties

[Project] Uitweg uit een verziekte cultuur Door Dick van Ginkel
[Project] Samenstellen en evalueren van Raad van Commissarissen/Raad van Toezicht Door Dick van Ginkel
[Publicatie] Toezichthouders (M/V) met visie op wonen Door Dick van Ginkel
[Opinie] [Publicatie] Op weg naar High Trust Governance Door Dick van Ginkel
[Opinie] [Publicatie] Maak de schaduwzijde bespreekbaar Door Dick van Ginkel
[Opinie] [Publicatie] Een slecht kader maakt meer kapot dan je lief is Door Dick van Ginkel
[Opinie] [Publicatie] De volkshuisvesting op z’n kop: Ergens in NL commissaris dan nooit meer tegelijk interim-bestuurder? Door Dick van Ginkel
[Publicatie] Controle is goed, vertrouwen de basis Door Dick van Ginkel
[Publicatie] Van deskundig naar geschikt? Door Dick van Ginkel
[Opinie] [Publicatie] Toezichthouders willen actie. Herkent u dat? Door Dick van Ginkel
[Opinie] [Publicatie] Toezicht is gebaat bij ervaringskennis Door Dick van Ginkel
[Opinie] [Publicatie] Alleen sorry zeggen is niet genoeg Door Dick van Ginkel
[Opinie] [Publicatie] Van tweeluik naar driehoek: over het organiseren van tegenmacht Door Dick van Ginkel
[Opinie] [Publicatie] Ziet u alternatieven voor het RvT-model? Door Dick van Ginkel
[Publicatie] Wie bestuurt wie? Door Dick van Ginkel
[Publicatie] Een lastig gesprek? Door Dick van Ginkel
[Publicatie] De organisatie als Panopticum Door Dick van Ginkel
[Publicatie] Legitimiteit, zoek het waar je het bent kwijtgeraakt! Door Dick van Ginkel
[Publicatie] Waarom heb ik er niet om gevraagd? De plek der moeite voor toezichthouders
[Project] Professionalisering van governance
[Opinie] Kostenbesparing weet u waar u moet zoeken?
[Opinie] [Publicatie] De RvT als duiventil?
[Project] Conflictbemiddeling in de top
[Project] Vormgeven en invullen van topstructuren
[Publicatie] Slipcursus Vertrouwen voor Bestuurders en Managers
[Opinie] [Publicatie] Hoe hou je toezicht op beweging? Door Dick van Ginkel
[Opinie] [Publicatie] Fout gedaan of fout gegaan? Door Dick van Ginkel
[Publicatie] Engelsen geven het goede voorbeeld met hun maatschappelijke onderneming Door Dick van Ginkel